มรส.ร่วมสัมมนาเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

เกรียงไกร23 ธ.ค. 2562 14:20:58 ข่าวสไลด์

วันนี้(23 ธันวาคม 2562) ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มรส. เข้าร่วมสัมมนาเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐได้รับทราบนโยบายหลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างถูกต้องและนำไปปฏิบัติ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ที่ต้องสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์การประชุมอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

เทพพิทักษ์ ยศหมึก นักประชาสัมพันธ์ รายงาน
อดิสรณ์ เนาวโคอักษร นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว
สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

23 ธ.ค. 2562 14:20:58

คำขอตำแหน่งทางวิชาการที่ผ่านการอนุมัติ

ไม่มีข้อมูล