alt="website template image">

มรส.ร่วมสัมมนาเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

วันนี้(23 ธันวาคม 2562) ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มรส. เข้าร่วมสัมมนาเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
23 ธ.ค. 2562 14:20:58

alt="website template image">

มรส. ปลูกป่า 1 ปี 1,200 ต้น ... หวังเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างผืนป่าพระบารมี

วันนี้ ( 19 ธันวาคม 62 ) เวลา 8.30 น. ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) พร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา สื่อมวลชน และประชาชน ร่วมใจปลูกต้นไ
23 ธ.ค. 2562 14:20:40

อ่านทั้งหมด

คำขอตำแหน่งทางวิชาการที่ผ่านการอนุมัติ

ไม่มีข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด
  • มรส.อบรมการเตรียมความพร้อมและสร้างแรงบันดาลใจในการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน

   วันนี้ เวลา 9.00 น. (19 ธันวาคม 2562) ที่ ห้องราชพฤกษ์ 1 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภ
   วันที่ 23 ธ.ค. 2562 14:10:42

ข่าวประกาศผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

อ่านทั้งหมด
  • ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

   กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได
   วันที่ 23 ธ.ค. 2562 14:09:42