ข่าวประกาศผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการทั้งหมด


ลำดับข่าว ชื่อหัวข้อข่าว รายละเอียด วันที่เขียนข่าว
1 ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 4 ราย

1. อาจารย์วนิษา ติ ..อ่านต่อ !!

วันที่ 23 ธ.ค. 2562 14:11:12
2 ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 6 ราย

1. ผู้ช่วยศาส ..อ่านต่อ !!

วันที่ 23 ธ.ค. 2562 14:09:42

คำขอตำแหน่งทางวิชาการที่ผ่านการอนุมัติ

ไม่มีข้อมูล
--> --> --> --> --> --> --> -->